ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ


Опитът в преводи на всички езици, многобройният екип от специализирани преводачи, използването на модерна техника и софтуерни продукти позволяват на „Орхидея-94” да гарантира на клиента пълно и експресно обслужване в сферата на писмените и устните преводи.

УСТНИ ПРЕВОДИ

Благодарение на професионалните си преводачи с отлична подготовка в сферата на консекутивния и симултанния превод "Орхидея-94" е в състояние да осигури на клиента ефективна вербална комуникация по време на:

•    бизнес срещи и преговори;
•    неформални срещи и обществени прояви;
•    изповядване на сделки пред нотариус;
•    командировки и пътувания;
•    конгреси, конференции и семинари;
•    културни събития и мероприятия.

 

 

ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ

"Орхидея-94" предлага на клиента пълно обслужване: превод, редакция, локализация, форматиране, предпечатна подготовка и легализация. Писмените преводи могат да се приемат и доставят по най-удобният за клиента начин: по електронен път, факс или с наш куриер.

"Орхидея-94" извършва легализация на официални документи и заверки във всички държавни институции и консулски представителства на територията на Република България.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ

„Орхидея -94” може да поеме изцяло организирането на международни корпоративни събития: конгреси, семинари, конференции. Екипът ни ще се погрижи за всички етапи на мероприятието и за неговото успешно протичане: 

•    резервации, посрещане, настаняване; 
•    логистика; 
•    техническо оборудване и озвучаване; 
•    осигуряване на преводачи; 
•    кетърингово обслужване; 
•    културна програма; 
•    изработване на индивидуални подаръци; 
•    фото и видео отразяване.

 

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ

"Орхидея–94" предлага групови и индивидуални езикови курсове за фирми. 

Програмата на обучението се разработва съобразно специфичните нужди на фирмата-клиент и може да включва:

•    общи езикови и специализирани курсове;
•    развиване на уменията за говорене и слушане;
•    индивидуално или групово езиково обучение със специализирана професионална насоченост: бизнес, право, икономика, медицина и др.

В индивидуалното обучение клиентът може да избере различни системи на обучение и продължителност в зависимост от изискванията си и времето, с което разполага:

•    индивидуален езиково обучение; 
•    подготовка за бизнес преговори и срещи;
•    развиване на езикови умения в конкретна област.

Фирменото обучение се провежда в офиса на клиента и в удобно за него време.

 


bg en